Πέμπτη 13 Ιουνίου
Συλλογικά Όργανα
Δημοτική Επιτροπή
Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
Δημάκη Σπυριδούλα Τακτικό Μέλος
Καλλής Χρήστος Τακτικό Μέλος
Παπανικολάου Μιχάλης Τακτικό Μέλος
Σωτήρχου Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Ανεστόπουλος Ιωάννης Αναπληρωματικό Μέλος
Κυριαζής Βασίλειος-Δαμιανός Αναπληρωματικό Μέλος
Κυριάκου Έλενα Αναπληρωματικό Μέλος
Τζανακάκη Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος
Γιαννοπούλου Μαρία (Μάιτα) Τακτικό Μέλος
Λιόλιος Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Τριανταφύλλου Λουκάς Αναπληρωματικό Μέλος
Μπούτσικας Αγγελής Αναπληρωματικό Μέλος
Δημοτικό Συμβούλιο
Νικολάου Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δουμπιώτης Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Μπακανδρίτσος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος
Παπανικολάου Μιχάλης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριάκου Έλενα Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριαζής Βασίλειος-Δαμιανός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Βλαχομήτρου Αθανασία Αντιδήμαρχος
Ανεστόπουλος Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τζανακάκη Μαρία Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελής Αθανάσιος Αντιδήμαρχος
Σωτήρχου Νικόλαος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Καλλής Χρήστος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Καζάνα Παναγιούλα Αντιδήμαρχος
Πασπάλα Μαρία Αντιδήμαρχος
Δημάκη Σπυριδούλα Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Δάρα Παγώνα Αντιδήμαρχος
Λιόλιος Νικόλαος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Μπούτσικας Αγγελής Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Πάσσα Δήμητρα Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Καραμίντζιος Αντώνιος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννοπούλου Μαρία (Μάιτα) Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Τριανταφύλλου Λουκάς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Σούλιας Κωνσταντίνος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Καρατράντος Θωμάς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος Κοινότητας Γουλεμίου
Χρήστου Βασίλειος Πρόεδρος
Πρόεδρος Κοινότητας Προσκυνά
Γιαννάρας Ιωάννης Πρόεδρος
Σύμβουλοι Κοινότητας Αρκίτσας
Μοδιάτης Ανάργυρος Πρόεδρος
Σακκάς Χρήστος
Ανεστόπουλος Ιωάννης
Σύμβουλοι Κοινότητας Αταλάντης
Νιαβής Ιωάννης Πρόεδρος
Μπαμπάνη Ευαγγελία
Μπούτσης Κυριάκος
Γκανέτσος Δημήτριος
Τσιτσής Δημήτριος
Σύμβουλοι Κοινότητας Εξάρχου
Σανιδάς Αθανάσιος Πρόεδρος
Βαΐτσου Σοφία
Παπαζαχόπουλος Αγγελής
Σύμβουλοί Κοινότητας Καλαποδίου
Βαποράκης Χρήστος Πρόεδρος
Δαλιάνης Ιωάννης
Κορόμηλος Σταύρος
Σύμβουλοι Κοινότητας Κυπαρισσίου
Καλλούσης Νικόλαος Πρόεδρος
Ζυγοκώστας Ανάργυρος
Λάμπρου Αργύρης
Σύμβουλοι Κοινότητας Κυρτώνης
Κυριαζής Δημήτριος Πρόεδρος
Μάρκου Παναγιώτα
Ριτσογιάννης Νικόλαος
Σύμβουλοι Κοινότητας Λάρυμνας
Σωκράτης Λουκάς Πρόεδρος
Σαρηγιάννης Σωτήριος
Νικολόπουλος Αλέξανδρος
Σύμβουλοι Κοινότητας Λιβανατών
Μαζιώτης Αναστάσιος Πρόεδρος
Μαρκοπούλου Παρασκευή
Μπουράμας Γεώργιος
Παπαστέφανος Απόστολος
Καραμπάς Γεώργιος
Σύμβουλοι Κοινότητας Μαλεσίνας
Κούρος Αλέξανδρος Πρόεδρος
Μύθης Νικόλαος
Μπόχτης Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου Ταξιάρχης
Ψαρράς Διονύσιος
Σύμβουλοι Κοινότητας Μαρτίνου
Μπρούτσος Δημήτριος Πρόεδρος
Παπαγεωργίου Ιωάννα
Μπάτσου Γεωργία
Βέργου Βέργος
Σύμβουλοι Κοινότητας Μεγαπλατάνου
Γλουστιάνος Οδυσσέας Πρόεδρος
Καραχάλιου Αναστασία
Παπαγγελή Άννα
Σύμβουλοι Κοινότητας Τραγάνας
Δανέλης Δημήτριος Πρόεδρος
Φέζος Ευστάθιος
Σπανός Κωνσταντίνος
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO