Πάσσα Δήμητρα

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προσωπικά στοιχεία

Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΑ

Επώνυμο: ΠΑΣΣΑ

Διεύθυνση: ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΦΘ/ΔΑΣ     Ταχυδρομικός Κώδικας:35007

Αριθμός Τηλεφώνου:698664405

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:passa.dimitra@yahoo.com

 

Εργασιακή εμπειρία

Τίτλος Θέσης Εργασίας: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Πόλη/Κωμόπολη: ΑΘΗΝΑ

Εργοδότης: ΑΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Ημερομηνία Έναρξης:20/09/2005      Ημερομηνία Λήξη:31/12/2009

 

Εκπαίδευση και Προσόντα

Πτυχίο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ        Πόλη/Κωμόπολη: ΑΘΗΝΑ

Σχολείο: ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ

Ημερομηνία Έναρξης:10/09/ 2003  Ημερομηνία Λήξης:10/09/2005

ΑΓΓΛΙΚΑ: ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ- LOWER

Forum:(ΕΕΔΕ-2005) Πληροφορική & Επιχειρηματικός κόσμος