Τηλέφωνα Υπηρεσιών (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) Δήμου Λοκρών - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Για την ευκολότερη επικοινωνία σας με το Δήμο Λοκρών παραθέτουμε παρακάτω τα mail του Δήμου.

  • lokron@dimos-lokron.gov.gr
  • dimatal1@yahoo.gr (ενεργό έως 31/12/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι στον Δήμο Λοκρών έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία τηλεφωνίας «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και σας παραθέτουμε σε συνημμένο πίνακα τους τηλεφωνικούς αριθμούς «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ανά υπηρεσία του Δήμου μας.

Tηλεφωνικοί Αριθμοί του Δήμου Λοκρών

Υπηρεσίες - Γραφεία Τηλέφωνο
ΦΑΞ 2233022606
Πολεοδομία - Τμήμα Περιβάλλοντος 2233351300, 2233351301, 2233351302
Τεχνική Υπηρεσία 2233081003
Πρόεδρος Τ.Κ. Αταλάντης 2233080601
Ταμείο 2233081021
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 2233080158
Διευθυντής - Γραφείο Προσωπικού 2233023707
Ν.Π.Δ.Δ. (Κοινωνικής Προστασίας) 2233350319
Σχολικές Επιτροπές Δήμου Λοκρών 2233350324
Γραφείο Προμηθειών - Τμήμα Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας 2233350321
Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο 2233350338
Λογιστήριο - Έκδοση Ενταλμάτων 2233350308
Λογιστήριο - Τμήμα Προϋπολογισμού 2233350337
Τηλεφωνικό Κέντρο - Πρωτόκολλο 2233350300, 2233022374