Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης

Η Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης όπως κάθε πολιτιστικός οργανισμός εφαρμόζει στρατηγική που εστιάζει σε ζητήματα όπως η κουλτούρα, οι κοινωνικές και τοπικές διαφοροποιήσεις, οι διαπολιτισμικές ιδιαιτερότητες και ζητήματα που αφορούν στην ιδιοσυγκρασία του τοπικού πληθυσμού του Δήμου Λοκρών και της ευρύτερης περιοχής. Το Εφορευτικό Συμβούλιο και το Προσωπικό χαράσσουν στρατηγική, η οποία εκφράζει την αποστολή και το όραμα της βιβλιοθήκης, δίνοντας έμφαση στην όσον το δυνατόν πληρέστερη πληροφόρηση, που αφορά το συνολικό της έργο, μέσω της προβολής της εικόνας της πολιτιστικής μονάδας, ενώ μεριμνούν για την ανάδειξη και συνέχιση της κοινωνικής αποδοχής που απολαμβάνει, μέσω της εξασφάλισης ορισμένων αισθητικών και κοινωνικών προδιαγραφών, αλλά και της ικανοποίησης των απαιτήσεων του κοινού, το οποίο προτάσσει συγκεκριμένες και υψηλές προσδοκίες. Προσπαθεί να ταυτίσει την πολιτική της με τις σύγχρονες αντιλήψεις, σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση, οι οποίες κάνουν χρήση στοιχείων παλαιότερων προσεγγίσεων συνδυάζοντας τις νέες εξελίξεις, όπως την κυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας, τη συνεχή βελτίωση των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών που παρέχει, αλλά και την σημαντικότητα των αρχών του γενικού (δημοσίου) συμφέροντος για την ικανοποίηση του κοινού. Όλα τα προαναφερόμενα επηρεάζουν σημαντικά τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της πολιτιστικής μονάδας και ειδικότερα της βιβλιοθήκης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι της ελεύθερης αγοράς του πολιτισμού και της τέχνης.

Συμπερασματικά η Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης, είναι αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού ο οποίος εκφράζει την πολιτιστική της πολιτική με τον διαχωρισμό αυτής σε επιμέρους πολιτικές: όπως στην πολιτική συγκρότησης των ειδικών εκθεσιακών συλλογών της, της άτυπης εκπαίδευσης, στην κοινωνική πολιτική και στην επικοινωνιακή πολιτική. Συγκεκριμένα, η πολιτική της είναι επικεντρωμένη προς το κοινό και τους επισκέπτες της, που αποτελούν βασική προτεραιότητα της, στον εμπλουτισμό των βιβλιογραφικών συλλογών της, στην εξεύρεση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, στην προβολή και διάχυση των καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, προκειμένου να βιώσουν οι συμμετέχοντες την αισθητική εμπειρία, μέσω της διάδρασης και της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και τέλος στη συστηματική διεύρυνση του εν δυνάμει κοινού της. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων της βασίζεται στο ρόλο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και του μάρκετινγκ, ως χρηστικών εργαλείων στην υπηρεσία της πολιτιστικής μονάδας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας νέας σχέσης με τη γνώση και τον πολιτισμό, παράλληλα δε συνεισφέροντας στη βιωσιμότητά της με την ενδυνάμωση της στρατηγικής της.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο πολιτισμός και η επικοινωνία, ως έννοιες αλληλένδετες καλόν είναι να συνδυάζονται στο πλαίσιο της παιδείας, υλοποιώντας καινοτόμες πολιτιστικές εκπαιδευτικές
δράσεις και προγράμματα με τη συνεργασία του Δήμου Λοκρών, των όμορων δήμων, των σχολικών μονάδων και άλλων φορέων τέχνης και πολιτισμού για την προώθηση του έργου και
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης με μότο «η ισχύς εν τη ενώσει».

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, 35200 Αταλάντη

Email: atalanti.library@gmail.com

Τηλ: 22330 80016

Site: http://vivl-atalant.fth.sch.gr/

Facebok: http://www.facebook.com/atalanti.library