Ο Σκοπός των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) είναι να εντάξουν και να κοινωνικοποιήσουν τα ηλικιωμένα άτομα να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Είναι χώρος συνάντησης , όπου ανταλλάσσουν τα μέλη εμπειρίες, σκέψεις και προβλήματα. Το Κ.Α.Π.Η. προσπαθεί να αναπτύξει τις σχέσεις και την επικοινωνία των ηλικιωμένων, προσπαθεί να τους στηρίξει, να τους συμπαραστέκεται και να τους κάνει να νιώθουν ενεργά μέλη που μπορούν να προσφέρουν και αυτοί τη βοήθειά τους. Τέλος τους παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες από την κοινωνική λειτουργό, η οποία έχει και την ευθύνη για το συντονισμό του όλου προγράμματος. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην κοινωνικοποίηση, τη δημιουργική απασχόληση, την ψυχαγωγία, την πρόληψη ασθενειών, καθώς επίσης και την παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας από τη νοσηλεύτρια και τη γιατρό.