Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Β΄ τρίμηνου 2020
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6ΜΠΩΛΤ-ΛΓΕ Αρ. Πρωτ.: 9/118/2020ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Λοκρών καλοκαιριού 2020
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖΒΞΩΛΤ-ΔΘ4 Αρ. Πρωτ.: 9/125/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Λοκρών καλοκαιριού 2020
Υποβλήθηκε 30/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΦΜΩΛΤ-Ρ1Ω Αρ. Πρωτ.: 9/125/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λοκρών με το Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών με τίτλο «Παιδί και Θάλασσα στο Δήμο Λοκρών»
Υποβλήθηκε 10/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΚΛΩΛΤ-03Ρ Αρ. Πρωτ.: 7//96A/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης Ξύλινου λυόμενου κτίριου εμβαδού 40 τ.μ. (αναψυκτήριο) μετά του περιβάλλοντος χώρου του, στη θέση Μικρή Σουβάλα στην παραλία Αρκίτσας Ανατολικά του φάρου
Υποβλήθηκε 01/07/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΙΣΩΛΤ-ΜΨ6 Αρ. Πρωτ.: 10084ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού (Φ.Ο.Π.).
Υποβλήθηκε 30/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63Π8ΩΛΤ-9Α4 Αρ. Πρωτ.: 9954ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως χορήγησης παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως
Υποβλήθηκε 30/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΚΟΩΛΤ-Ν0Ψ Αρ. Πρωτ.: 7/107/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μελών Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 26/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΓΤΩΛΤ-ΠΡ2 Αρ. Πρωτ.: 9805ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση παραρτήματος του 1ου Ν/Γ Μαλεσίνας στο Θεολόγο Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 26/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΚΗΩΛΤ-ΡΛΑ Αρ. Πρωτ.: 9790ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας παραγωγού
Υποβλήθηκε 26/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΕΩΩΛΤ-Π8Π Αρ. Πρωτ.: 9767ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταφορά έργων Δήμου Λοκρών απο το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Υποβλήθηκε 26/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΚΡΩΛΤ-ΖΡ4 Αρ. Πρωτ.: 9749ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμ/χής στο πρόγραμμα ¨Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υποβλήθηκε 26/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΣΟΩΛΤ-51Ω Αρ. Πρωτ.: 9706ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για το Υποθηκοφυλακείο Αταλάντης
Υποβλήθηκε 26/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΜΣΩΛΤ-Λ6Ζ Αρ. Πρωτ.: 7/101/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση και παραλαβή μελέτης για την πρόσκληση ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ για δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 26/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5Ω0ΩΛΤ-03Π Αρ. Πρωτ.: 9686ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση μελέτης "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ"
Υποβλήθηκε 26/06/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΕ6ΩΛΤ-ΡΙ3 Αρ. Πρωτ.: 9682ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 224
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO