Τετάρτη 22 Μαΐου
Έγκρισης απολογισμού οικ. Ετών 2001-2021 Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΔΤΩΛΤ-ΚΕ1 Αρ. Πρωτ.: 4/32/2022ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκθεση πεπραγμένων Ε.Π.Ζ. έτους 2021 Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΗΓΩΛΤ-ΤΕΛ Αρ. Πρωτ.: 4/30/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΦΩΩΛΤ-Ξ7Ω Αρ. Πρωτ.: 4/27/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τελών σύνδεσης και επανασύνδεσης των παροχών ύδρευσης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ3ΣΩΛΤ-ΒΕΠ Αρ. Πρωτ.: 4/28/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΑ3ΩΛΤ-ΦΚΟ Αρ. Πρωτ.: 4/29/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λοκρών 2020-2023
Υποβλήθηκε 10/02/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΒΤΚΩΛΤ-Λ9Ζ Αρ. Πρωτ.: 3/24/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 10/02/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΓΔΩΛΤ-ΥΒΕ Αρ. Πρωτ.: 3/23/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2022
Υποβλήθηκε 10/02/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 97ΑΩΩΛΤ-62Ω Αρ. Πρωτ.: 3/22/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επέκταση Κοιμητηρίου Αρκίτσας
Υποβλήθηκε 10/02/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62ΥΜΩΛΤ-ΘΕ4 Αρ. Πρωτ.: 3/21/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 10/02/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΝΙΩΛΤ-238 Αρ. Πρωτ.: 3/20/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λύση μίσθωσης με τη «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ακινήτου στη Θέση "«Προφήτης Ηλίας» Κοινότητας Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με Κωδικό Αριθμό Θέσης KASTRO_X (2155). Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 10/02/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΖΒΩΛΤ-539 Αρ. Πρωτ.: 3/19/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση για το θέμα της ΛΑΡΚΟ-Ψήφισμα Δ.Σ. Λοκρών
Υποβλήθηκε 10/02/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64Θ9ΩΛΤ-9Ι3 Αρ. Πρωτ.: 3/14/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 31/01/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΓΚΠΩΛΤ-ΖΑΙ Αρ. Πρωτ.: 2/6/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2021
Υποβλήθηκε 28/01/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝ9ΜΩΛΤ-ΥΛΗ Αρ. Πρωτ.: 2/7/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Καραπατή Δημήτριου (εταιρείας ΓΚΟΥΑΝΟ Ι.Κ.Ε.) περί νέας παροχής ύδρευσης
Υποβλήθηκε 27/01/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΖΛΩΛΤ-Ι0Θ Αρ. Πρωτ.: 2/13/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 241
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO