Τρίτη 09 Μαρτίου
Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Λοκρών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία (ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ).
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΑ3ΩΛΤ-Ν1Ψ Αρ. Πρωτ.: 18/196/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ειδικό Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρών (ΔΑΡΔΑΝΟΣ)
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΟ2ΩΛΤ-Π5Χ Αρ. Πρωτ.: 18/195/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως α) Κου Παναγιώτη Παναγιώτου, β) Κας Αικατερίνης Φέζου Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΨΠΩΛΤ-29Λ Αρ. Πρωτ.: 18/194/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση πάγιας προκαταβολής , Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οικ. Έτους 2021
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΓΜΩΛΤ-Α0Κ Αρ. Πρωτ.: 18/193/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης - καταλληλότητας για την αγορά-μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων έτους 2021
Υποβλήθηκε 16/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΙ2ΩΛΤ-ΛΥΧ Αρ. Πρωτ.: 18/192/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απαλλαγή δημοτικών τελών, καθαριότητας και φωτισμού, από επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν τη λειτουργία τους για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωναϊού COVID-19
Υποβλήθηκε 15/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΣΛΩΛΤ-ΡΑ0 Αρ. Πρωτ.: 18/191/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 13/165/2020 περί κανονισμού παραχώρησης σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 15/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8Τ5ΩΛΤ-Ρ6Τ Αρ. Πρωτ.: 18/190/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 13/155/2020 περί Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
Υποβλήθηκε 15/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΘ0ΩΛΤ-7ΝΑ Αρ. Πρωτ.: 18/189/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση Κου Δημάρχου Λοκρών υπογραφής συμβόλαιου διανομής του επίκοινου ακινήτου συνιδιοκτησίας του Δήμου Λοκρών και του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 07/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΡ7ΩΛΤ-ΛΦΣ Αρ. Πρωτ.: 16/180/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 07/12/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨΣΟΩΛΤ-ΒΚ9 Αρ. Πρωτ.: 16/185/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 30/11/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΞΣΩΛΤ-ΗΘΓ Αρ. Πρωτ.: 16/186/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί Μετονομασίας Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Λάρυμνας
Υποβλήθηκε 30/11/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΣ8ΗΩΛΤ-ΥΝΒ Αρ. Πρωτ.: 16/184/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χάρτα δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA
Υποβλήθηκε 30/11/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Ο34ΩΛΤ-Ο3Ι Αρ. Πρωτ.: 16/183/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Ανέστη Παπαμάρκου
Υποβλήθηκε 30/11/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΝΝΩΛΤ-Ρ94 Αρ. Πρωτ.: 16/182/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μελών Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 30/11/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣ77ΩΛΤ-0ΔΕ Αρ. Πρωτ.: 16/181/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 229
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO