Κυριακή 25 Ιουλίου
Έγκριση ή μη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2021
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΜΜΩΛΤ-ΗΓ5 Αρ. Πρωτ.: 2/24/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Γεωργιάδη Ελένη περί αντικατάστασης της, από μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 665ΟΩΛΤ-0Ε8 Αρ. Πρωτ.: 2/23/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους εκπροσώπου Λαϊκής Συσπείρωσης στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΖ7ΩΛΤ-ΒΕΜ Αρ. Πρωτ.: 2/2/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67Χ2ΩΛΤ-94Δ Αρ. Πρωτ.: 2/20/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών συντονιστικής επιτροπής του Δήμου Λοκρών για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚ7ΔΩΛΤ-ΘΗΩ Αρ. Πρωτ.: 2/19/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2021
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ2Τ5ΩΛΤ-ΔΑ0 Αρ. Πρωτ.: 2/18/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2020 της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Λοκρών.
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΩ2ΩΛΤ-678 Αρ. Πρωτ.: 2/17/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών για την ανάγκη έναρξης του εμβολιαστικού κέντρου στο Κ.Υ. Αταλάντης.
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 615ΔΩΛΤ-Ζ25 Αρ. Πρωτ.: 2/16/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών ενάντια στην υποβάθμιση των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΖ8ΩΛΤ-ΖΤ6 Αρ. Πρωτ.: 2/15Α/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών ενάντια στην υποβάθμιση των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
Υποβλήθηκε 25/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Β27ΩΛΤ-ΧΩ7 Αρ. Πρωτ.: 2/15/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Δ΄ τρίμηνου 2020
Υποβλήθηκε 01/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝ1ΛΩΛΤ-ΤΧ0 Αρ. Πρωτ.: 1/9/2021ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 01/02/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΤΛΩΛΤ-ΖΓΖ Αρ. Πρωτ.: 1/8/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μελετών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019»
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΚΣΩΛΤ-ΧΣΞ Αρ. Πρωτ.: 1/13/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης ακινήτων Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9Λ3ΩΛΤ-Σ27 Αρ. Πρωτ.: 1/12/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση Μικρή Σουβάλα , Κοινότητας Αρκίτσας
Υποβλήθηκε 28/01/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ9ΗΩΛΤ-72Υ Αρ. Πρωτ.: 1/11/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 3 4 5 6 7 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO