Τρίτη 23 Απριλίου
Ορισμός Ιστορικού Συμβούλου
Υποβλήθηκε 09/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΛΤ-Γ Αρ. Πρωτ.: 12/185/2011ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 06/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΤ-Α Αρ. Πρωτ.: 12/187/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ένταξη του Δήμου Λοκρών στο πρόγραμμα \"Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων (Κ.Δ.Α.Π.) και Παιδικοί Σταθμοί\" και παροχή εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο.
Υποβλήθηκε 06/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΤ-8 Αρ. Πρωτ.: 13/215/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, έτους 2011
Υποβλήθηκε 06/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΤ-Ρ Αρ. Πρωτ.: 13/227/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Λοκρών, έτους 2011
Υποβλήθηκε 06/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΤ-Η Αρ. Πρωτ.: 13/226/2011ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διανομή και φύλαξη των υδάτων άρδευσης- έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου-αριθμός των θέσεων υδρονομέων-τομέας προορισμού κάθε θέσης και αμοιβή κάθε οργάνου (αρθ. 4 παρ. 1 & 2 β.δ. 28.3/15-4-1957)
Υποβλήθηκε 06/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α37ΩΛΤ-Υ Αρ. Πρωτ.: 12/170/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών
Υποβλήθηκε 03/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΛΤ-Θ Αρ. Πρωτ.: 12/181/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου \"Αξιοποίηση πλατείας Θ. Μαλέρδου Δ.Δ. Λάρυμνας του Δήμου Οπουντίων Ν. Φθιώτιδας\"
Υποβλήθηκε 03/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΛΤ-Μ Αρ. Πρωτ.: 12/190/2011ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου \"Αξιοποίηση πλατείας Θ. Μαλέρδου Δ.Δ. Λάρυμνας του Δήμου Οπουντίων Ν. Φθιώτιδας\"
Υποβλήθηκε 02/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΤ-4 Αρ. Πρωτ.: 12/190/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου \"ΛΟΚΡΟΣ\"
Υποβλήθηκε 02/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΤ-Α Αρ. Πρωτ.: 12/173/2011ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επιχορήγηση Συλλόγου Γυναικών Αταλάντης
Υποβλήθηκε 02/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΤ-Ζ Αρ. Πρωτ.: 12/174/2011ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αταλάντης \"Η ΠΡΟΟΔΟΣ\"
Υποβλήθηκε 02/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΤ-1 Αρ. Πρωτ.: 12/175/2011ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συγκρότηση Επιτροπής για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ
Υποβλήθηκε 02/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΤ-Η Αρ. Πρωτ.: 12/177/2011ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Μελέτης Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) του έργου \"Αποκατάσταση καταστροφών παραλίας Αρκίτσας-Λιβανατών\"
Υποβλήθηκε 01/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΛΤ-1 Αρ. Πρωτ.: 11/137/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης του έργου \"Αποκατάσταση καταστροφών παραλίας Αρκίτσας-Λιβανατών\"
Υποβλήθηκε 01/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΛΤ-9 Αρ. Πρωτ.: 11/135/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 235 236 237 238 239 241
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO