Τετάρτη 24 Απριλίου
Επί αιτήσεως Σταματίου Καπετανάκου, υπαλλήλου της ΕΘΕΛ/ΟΑΣΑ, με ειδικότητα οδηγού, για μετάταξη στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 01/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΛΤ-Β Αρ. Πρωτ.: 12/168/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Μελέτης Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) του έργου \"Αποκατάσταση καταστροφών παραλίας Αρκίτσας\"
Υποβλήθηκε 30/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΤ-1 Αρ. Πρωτ.: 11/137/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης του έργου \"Αποκατάσταση καταστροφών παραλίας Αρκίτσας\"
Υποβλήθηκε 30/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΤ-Η Αρ. Πρωτ.: 11/135/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως Ιωάννη Πουσουλίδη περί αναγνωρίσεως οδού ως προϋφισταμένη του 1923 στη θέση \"Φτέρια-Σγάρνα\" Αταλάντης
Υποβλήθηκε 27/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΤ-Θ Αρ. Πρωτ.: 12/203/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επί αιτήσεως Ευθυμίου Χαλβαντζή (χορήγηση αδείας φορτοεκφόρτωσης)
Υποβλήθηκε 16/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΛΤ-2 Αρ. Πρωτ.: 11/142/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 09/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΛΤ-8 Αρ. Πρωτ.: 8/129/2011ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λοκρών στην εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας
Υποβλήθηκε 09/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΛΤ-Λ Αρ. Πρωτ.: 11/145/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκκίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου Δημοτικής Κοινότητας Λιβανατών.
Υποβλήθηκε 05/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΛΤ-Ι Αρ. Πρωτ.: 11/153/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μετάταξη του υπαλλήλου της ΕΘΕΛ/ΟΑΣΑ , Ηλία Μακρή με ειδικότητα οδηγού, στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 05/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΛΤ-Φ Αρ. Πρωτ.: 11/157/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετάταξη του υπαλλήλου της ΕΘΕΛ/ΟΑΣΑ , Κων/νου Μακρή με ειδικότητα οδηγού, στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 05/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΛΤ-Δ Αρ. Πρωτ.: 11/156/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί προτάσεως συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας \"Ανακύκλωση Κεντρικής Ελλάδας\" και του Δήμου Λοκρών για τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Υποβλήθηκε 05/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΛΤ-Τ Αρ. Πρωτ.: 11/155/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου \"Κατασκευή Κερκίδων γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Μαλεσίνας\" , πρώην Δήμου Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 05/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΛΤ-4 Αρ. Πρωτ.: 11/154/2011ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εκκίνηση διαδικασιών για τη μίσθωση αποθήκης υλικών του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 04/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΛΤ-8 Αρ. Πρωτ.: 11/146/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπλήρωση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 6/53/2011 περί \"Ψήφισης του Κανονισμού Διαβούλευσης\"
Υποβλήθηκε 04/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΛΤ-5 Αρ. Πρωτ.: 11/148/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης, για την μελέτη και εκτέλεση του δημοσίου δασοτεχνικού έργου \"Ανάπλαση χώρου στη δασική θέση ΣΟΥΒΑΛΑ\" , περιοχή της Τοπ. Κοιν. Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 29/04/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΓΧΩΛΤ-2 Αρ. Πρωτ.: 11/152/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 236 237 238 239 240 241
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO