Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου
Επιχορήγηση Συλλόγου Γυναικών Αταλάντης
Υποβλήθηκε 02/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΤ-Ζ Αρ. Πρωτ.: 12/174/2011ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αταλάντης \"Η ΠΡΟΟΔΟΣ\"
Υποβλήθηκε 02/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΤ-1 Αρ. Πρωτ.: 12/175/2011ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συγκρότηση Επιτροπής για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ
Υποβλήθηκε 02/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΠΩΛΤ-Η Αρ. Πρωτ.: 12/177/2011ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Μελέτης Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) του έργου \"Αποκατάσταση καταστροφών παραλίας Αρκίτσας-Λιβανατών\"
Υποβλήθηκε 01/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΛΤ-1 Αρ. Πρωτ.: 11/137/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης του έργου \"Αποκατάσταση καταστροφών παραλίας Αρκίτσας-Λιβανατών\"
Υποβλήθηκε 01/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΛΤ-9 Αρ. Πρωτ.: 11/135/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως Σταματίου Καπετανάκου, υπαλλήλου της ΕΘΕΛ/ΟΑΣΑ, με ειδικότητα οδηγού, για μετάταξη στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 01/06/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΛΤ-Β Αρ. Πρωτ.: 12/168/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Μελέτης Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) του έργου \"Αποκατάσταση καταστροφών παραλίας Αρκίτσας\"
Υποβλήθηκε 30/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΤ-1 Αρ. Πρωτ.: 11/137/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης του έργου \"Αποκατάσταση καταστροφών παραλίας Αρκίτσας\"
Υποβλήθηκε 30/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΤ-Η Αρ. Πρωτ.: 11/135/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί αιτήσεως Ιωάννη Πουσουλίδη περί αναγνωρίσεως οδού ως προϋφισταμένη του 1923 στη θέση \"Φτέρια-Σγάρνα\" Αταλάντης
Υποβλήθηκε 27/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΤ-Θ Αρ. Πρωτ.: 12/203/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επί αιτήσεως Ευθυμίου Χαλβαντζή (χορήγηση αδείας φορτοεκφόρτωσης)
Υποβλήθηκε 16/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΛΤ-2 Αρ. Πρωτ.: 11/142/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 09/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΛΤ-8 Αρ. Πρωτ.: 8/129/2011ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λοκρών στην εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας
Υποβλήθηκε 09/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΛΤ-Λ Αρ. Πρωτ.: 11/145/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκκίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου Δημοτικής Κοινότητας Λιβανατών.
Υποβλήθηκε 05/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΛΤ-Ι Αρ. Πρωτ.: 11/153/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μετάταξη του υπαλλήλου της ΕΘΕΛ/ΟΑΣΑ , Ηλία Μακρή με ειδικότητα οδηγού, στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 05/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΛΤ-Φ Αρ. Πρωτ.: 11/157/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετάταξη του υπαλλήλου της ΕΘΕΛ/ΟΑΣΑ , Κων/νου Μακρή με ειδικότητα οδηγού, στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 05/05/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΩΩΛΤ-Δ Αρ. Πρωτ.: 11/156/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 228 229 230 231 232 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO