Κυριακή 25 Ιουλίου
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου \"Τοποθέτηση Φωτιστικών σωμάτων στην Αίαντος Λοκρού , πρώην Δήμου Αταλάντης\"
Υποβλήθηκε 31/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΛΤ-Ε Αρ. Πρωτ.: 8/118/2011ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης εορτασμού της επετείου 25ης Μαρτίου 1821
Υποβλήθηκε 31/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΛΤ-3 Αρ. Πρωτ.: 8/111/2011ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Μαρτίνου Δήμου Οπουντίων
Υποβλήθηκε 30/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΛΤ-Ζ Αρ. Πρωτ.: 8/117/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή 1/θ Νηπιαγωγείου Καλαποδίου
Υποβλήθηκε 30/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΛΤ-Δ Αρ. Πρωτ.: 8/116/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου - Νηπιαγωγείου Τραγάνας
Υποβλήθηκε 30/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΛΤ-Κ Αρ. Πρωτ.: 8/115/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου -Λυκείου Λιβανατών
Υποβλήθηκε 30/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΛΤ-4 Αρ. Πρωτ.: 8/114/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Επικαιροποίηση αποφάσεων που έχουν επιβληθεί από τους πρώην Δήμους Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων-Οπουντίων και αφορούν τον καθορισμό του δικαιώματος βοσκής
Υποβλήθηκε 30/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΛΤ-Σ Αρ. Πρωτ.: 8/110/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. \"Σχολική Επιτροπή 2ου 2/θ Νηπιαγωγείου Αταλάντης\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Α Αρ. Πρωτ.: 7/102/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. \"Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Σχολείων Λάρυμνας\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-6 Αρ. Πρωτ.: 7/101/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. \"Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Αρκίτσας\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Μ Αρ. Πρωτ.: 7/100/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. \"Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου -τάξεις Λυκείου Λάρυμνας\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ω Αρ. Πρωτ.: 7/99/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ορισμός μελών Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής ελέγχου Σταυλισμών
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ρ Αρ. Πρωτ.: 7/98/2011ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης \"ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ε Αρ. Πρωτ.: 7/97/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε. , Ν.Α. Ευβοίας , Ευαγγελίας Νικολάου στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-2 Αρ. Πρωτ.: 7/96/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετάταξη υπαλλήλου Ο.Λ.Π , Δ. Κολάνη , με την ειδικότητα οδηγού-μηχανικού, στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ψ Αρ. Πρωτ.: 7/95/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 230 231 232 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO