Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου
Επικαιροποίηση αποφάσεων που έχουν επιβληθεί από τους πρώην Δήμους Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων-Οπουντίων και αφορούν τον καθορισμό του δικαιώματος βοσκής
Υποβλήθηκε 30/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΗΠΩΛΤ-Σ Αρ. Πρωτ.: 8/110/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. \"Σχολική Επιτροπή 2ου 2/θ Νηπιαγωγείου Αταλάντης\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Α Αρ. Πρωτ.: 7/102/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. \"Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Σχολείων Λάρυμνας\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-6 Αρ. Πρωτ.: 7/101/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. \"Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Αρκίτσας\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Μ Αρ. Πρωτ.: 7/100/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. \"Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου -τάξεις Λυκείου Λάρυμνας\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ω Αρ. Πρωτ.: 7/99/2011ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ορισμός μελών Α/θμιας και Β/θμιας Επιτροπής ελέγχου Σταυλισμών
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ρ Αρ. Πρωτ.: 7/98/2011ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης \"ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ\"
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ε Αρ. Πρωτ.: 7/97/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε. , Ν.Α. Ευβοίας , Ευαγγελίας Νικολάου στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-2 Αρ. Πρωτ.: 7/96/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μετάταξη υπαλλήλου Ο.Λ.Π , Δ. Κολάνη , με την ειδικότητα οδηγού-μηχανικού, στο Δήμο Λοκρών
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ψ Αρ. Πρωτ.: 7/95/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (μυστική ψηφοφορία)
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Ν Αρ. Πρωτ.: 7/94/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 22/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΛΤ-Β Αρ. Πρωτ.: 7/88/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 21/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α12ΩΛΤ-Φ Αρ. Πρωτ.: 7/87/2011ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση Κανονισμού Διαβούλευσης (αρθ. 76 Ν 3852/2010)
Υποβλήθηκε 21/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α12ΩΛΤ-Χ Αρ. Πρωτ.: 6/53/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οικονομικός Απολγισμός έτους 2019 Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικο Ωδείο Αταλάντης
Υποβλήθηκε 30/11/-0001 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΥΕΩΛΤ-ΡΜΑ Αρ. Αποφ.: 10/99/2020ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβλήθηκε 30/11/-0001 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΥΕΩΛΤ-ΡΜΑ Αρ. Αποφ.: 10/99/2020ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 231 232 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO