Κυριακή 09 Μαΐου
Υποβλήθηκε 30/11/-0001 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΥΕΩΛΤ-ΡΜΑ Αρ. Αποφ.: 10/99/2020ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 229 230 231
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO