Αταλάντη, 13 Μαΐου 2022

100 Χρόνια Μικρασιατική Καταστροφή