ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Λαμία 23-3-2022
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 351 33
ΤΗΛ. : 2231026103 ΦΑΞ : 2231026156

Εν’ όψει της επικείμενης σποράς εαρινών καλλιεργειών, επισυνάπτεται ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις εισαγωγές πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).