ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη   15 – 4- 2022

                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 8740

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 5/38/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

           

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την την 3/5/2022 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 12/101/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την 5/38/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 6ΓΑ8ΩΛΤ-Κ3Π:

Α) Εγκρίθηκε ο αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος 2022 στο Δήμο Λοκρών , καθώς και η χωροθέτηση των θέσεων άσκησης της δραστηριότητας.

Β) τον καθορισμό του τέλους είσπραξης για τις βραχυχρόνιες άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση στο ποσό των  90,00 € ετησίως για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας, β) τον καθορισμό του τέλους είσπραξης για τις άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας ως εξής:

 

 

Καντίνες

540,00€ /έτος

 

Καντίνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου

270,00 € ανεξάρτητα χρονικής διάρκειας

 

Πλανόδιοι Πωλητές

22,00 €/έτος

 

Μικροπωλητές σε πανηγύρια και εορτές  (για την χρονική διάρκεια της εκδήλωσης )

Πάγκος διαστάσεων 3Χ1 31,00 €

 

 

Καντίνες 36,00 €

 

 

Κούνιες  54,00 €

 

Μικροπωλητές  Καλαμπόκια Κάστανα ετήσια 

Πάγκος 1Χ1 τμ / 45,00 €/ μήνα

 

Πώλησης αλιευμάτων Πώλησης Μαλλί της γριάς Πώλησης Αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων

Πάγκος 1Χ1 τμ / 45,00 €/ μήνα

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ