ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

                            ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

                            ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ

                            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ                               

                            «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»

                              ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000

                              www.fodsaste.gr

Φο.Δ.Σ.Α. Λοκρίδας Α.Ε.

20-04-2022

Λύση του «ΦοΔΣΑ Λοκρίδας ΑΕ» και συγχώνευση του στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ο ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. είχε συσταθεί με σκοπό τη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης των Καποδιστριακών Δήμων της Λοκρίδας οι οποίοι συμμετείχαν ως μέτοχοι από κοινού με την τότε Νομαρχία Φθιώτιδας. Στην πράξη δεν λειτούργησε ποτέ το σκέλος της διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά μόνο μερικώς της ανακύκλωσης.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4555/2018) ο φορέας όφειλε να οδηγηθεί σε εκκαθάριση και λύση του από το 2018 προκειμένου να συγχωνευτεί με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. που εδώ και χρόνια έχει αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων των τριών Δήμων της Λοκρίδας: Λοκρών, Καμένων Βούρλων και Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Ο ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. βρίσκονταν σε αδράνεια και είχε οφειλές σε προμηθευτές και εργαζομένους από πολλά έτη, καθώς οι Δήμοι Λοκρών, Καμένων Βούρλων και Αμφίκλειας – Ελάτειας εξυπηρετούνται από το 2015 από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Με τις συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Λοκρών κ. Αθανάσιου Ζεκεντέ, ο οποίος αφότου ανέλαβε Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και σε στενή συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ολοκληρώθηκε η συγχώνευση του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 4555/2018, βάζοντας τέλος σε μια χρόνια εκκρεμότητα των νυν Καλλικρατικών Δήμων Λοκρών, Καμένων Βούρλων και Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Στις 07-04-2022 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σχετική Διαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την συγχώνευση του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Με αποφάσεις των δύο Διοικητικών Συμβουλίων στις 14 Απριλίου 2022 του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και στις 18 Απρίλιου 2022 στις ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. διαπιστώθηκε η λύση του φορέα.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω πράξης συγχώνευσης, ο  ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. Ήδη έχουν δρομολογηθεί από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. οι απαραίτητες ενέργειες για να τακτοποιηθούν άμεσα οικονομικές και φορολογικές εκκρεμότητες του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. και να αποπληρωθούν οφειλές σε προσωπικό και προμηθευτές, αλλά και να διεκδικηθούν φορολογικές απαιτήσεις του.

Με την συγχώνευση του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. ολοκληρώνεται η απορρόφηση του έβδομου κατά σειρά τοπικού ΦοΔΣΑ που εντάσσεται στο Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σύμφωνα με το νόμο.

Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. και Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές δηλώνει: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στη διαδικασία συγχώνευσης και λύσης του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. και ιδιαίτερα τα στελέχη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και φυσικά τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς της Λοκρίδας και τους συνεργάτες μας στο ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε. για τη συνδρομή τους και την υπομονή τους σε μια εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας μπαίνει ένα τέλος στη μεταφορά εκκρεμοτήτων από χρόνο σε χρόνο και ξεκαθαρίζεται ένας μη λειτουργικός φορέας. Λύνουμε πλέον ένα πρόβλημα ετών και συνεχίζουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης των Δήμων της Λοκρίδας μέσα από έναν ισχυρό Περιφερειακό Φορέα.»