ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη   20 - 10- 2022
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 24320

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 15/120/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών               

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 29/345/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την 15/120/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με την οποία  Εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των συντελεστών καθορισμού του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών εστεγασμένων η μη ( αρθ. 10 Ν 1080/80), για το οικονομικό έτος 2023 προκειμένου σε βάθος χρόνου να υπάρξει ενιαίος συντελεστής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ