ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη   21 - 10- 2022
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 24321

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 15/122/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την  32/370/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 15/122/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 9Ε9ΚΩΛΤ-ΛΝΦ και με την οποία  Εγκρίθηκε η Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, για το έτος 2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ