Αταλάντη, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στη Λάρυμνα, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σήμερα Πέμπτη 21/9/2023 για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2-3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.