ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη, 26-09-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ: 21862

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:   Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

E mail: basomodiati@yahoo.gr

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  1001/2023

      Ο Δήμαρχος Λοκρών

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/ 07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/ 07-06-2010).
  3. Τις προβλεπόμενες επικίνδυνες καιρικές συνθήκες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που έχει εκδοθεί από την Ε.Μ.Υ. αναφορικά με το σύστημα κακοκαιρίας «Helias».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, δε θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου  2023.

Τα μαθήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λοκρών  θα γίνουν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ