Αταλάντη, 02.09.2020

 

Επισυνάπτεται Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Φθιώτιδας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας