ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκάλα Αταλάντης : 27 Μαϊου 2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                                             Αρ. Πρωτ. :2221.2/388/2021
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Γ’ Λ.Τ. ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ Λ.Α.
Ταχ. Διεύθυνση : Σκάλα Αταλάντης
Ταχ. Κώδικας : 35200
Πληροφορίες :  Αρχ/στής Λ.Σ.
                              ΣΚΑΡΒΕΛΗ Σωτηρία
Τηλέφωνο : 22330 31108
Fax : 22330 32108

 

ΘΕΜΑ: «Ασκήσεις- Επιχειρησιακή Εκπαίδευση (ΤΑΜΣ «ΩΡΙΩΝ-21»)-Απαγόρευση για την Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας».

  1. Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή στρατιωτικής άσκησης «ΩΡΙΩΝ-21» την 02-06-2021 και ώρα 10:00π.μ .- 14:00μ.μ., στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Αταλάντης.
  2. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε για την απόφαση απαγόρευσης από Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης για λόγους Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, προσωρινά της κυκλοφορίας και αγκυροβολίας σκαφών-πλοίων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, της αλιείας-τοποθέτησης ποντισμένων αλιευτικών εργαλείων, αλλά παράλληλα απομάκρυνσης των ήδη υπαρχόντων ποντισμένων αλιευτικών εργαλείων, καθώς και κάθε άλλης θαλάσσιας δραστηριότητας στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο Σκάλας Αταλάντης, για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της εν λόγω στρατιωτικής άσκησης.
  3. Παρακαλούμε, ο Α/Κ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΚΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» όπως μεριμνήσει για την άμεση ενημέρωση όλων των μελών του Α/Κ Συλλόγου.
  4. Ο Δήμος Λοκρών που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ευρεία ενημέρωση των πολιτών/δημοτών.
  5. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣα.α.

Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Κωνσταντίνος