Αταλάντη, 15 Ιουλίου 2021

 

Έναρξη διαδικασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Λοκρών

 

Σε συνέχεια της σύμβασης που υπεγράφη στις 30 Ιουνίου μεταξύ του Δήμου Λοκρών και της εταιρείας «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (DBC) με την οποία ανατέθηκε στην τελευταία η παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Λοκρών πραγματοποιήθηκε σήμερα 15 Ιουλίου συνάντηση του Δημάρχου Λοκρών κ. Αθανασίου Ζεκεντέ, του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Καπουκίνη και του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αθανάσιου Τσαρούχα με τον κ. Γεώργιο Κουμπαράκη, την κα Κωνσταντίνα Μπαντουβάκη και την κα Αγνή Τριάντη της εταιρείας «DBC» σηματοδοτώντας την εκκίνηση συνεργασίας των δύο μερών για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Λοκρών.

Ο Δήμος Λοκρών πρωτοπορεί και είναι ένας από τους 22 Δήμους σε όλη τη χώρα που έχει υπογράψει σύμβαση και ξεκινήσει τη διαδικασία για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημόσια προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λοκρών. Θα χωροθετηθεί ένα σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χιλίους (1.000) κατοίκους. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται σε 19.623 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα χωροθετηθούν τουλάχιστον 19 σημεία επαναφόρτισης.

Η τεχνολογία αλλάζει και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας είναι μπροστά μας. Αποτελεί προτεραιότητα μας να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για να περιορίσουμε την ανάλωση των φυσικών πόρων ενέργειας και να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε νέους οικολογικούς και φθηνούς τρόπους μετακίνησης.