ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Πληροφορίες: Ευάγγελος Βίγγος
Τηλέφωνο: 22330 89605

 

Αταλάντη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Παράταση της πρόσκλησης για υποβολή αίτησης & απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα «κόκκινα οικόπεδα» Μαλεσίνας και διευκρινίσεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Κατατίθεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 3) σύμφωνα με την οποία παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες η ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων και συγκεκριμένα έως 30 Νοεμβρίου 2021.
 2. Σε συνέχεια της ανωτέρω νομοθετικής αλλαγής η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου η διαδικασία της απόδοσης τίτλων να έχει ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.
 3. Θα πραγματοποιείται τμηματική αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων από την αρμόδια επιτροπή ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα και η ορθότητα των υποβαλλομένων στοιχείων.
 4. Σε συνέχεια των διευκρινίσεων που δόθηκαν από το Εθνικό Κτηματολόγιο ενημερώνονται οι πολίτες και οι αρμόδιοι μηχανικοί πως ισχύουν τα εξής:

-       Περίπτωση Α’ - Δεν απαιτούνται γεωμετρικές μεταβολές

 • Μέτρηση πραγματικών ορίων ιδιοκτησίας
 • Συνυπογραφή όμορων ιδιοκτησιών (γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ)
 • Παραλαβή συντεταγμένων από το αρχείο του κτηματολογίου (μέχρι στιγμής υπάρχει ενημέρωση ότι δεν θα υπάρχει κόστος στο κτηματολόγιο)
 • Σύγκριση συντεταγμένων πραγματικών μετρήσεων και δεδομένων κτηματολογίου (αν απαιτούνται γεωμετρικές μεταβολές τότε Περίπτωση Β’)
 • Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος βάσει οδηγιών του Εθνικού Κτηματολογίου

(https://www.ktimanet.gr/DiagrammsApp/Account/LoginEngineer)

 • Περίπτωση Β’ – Απαιτούνται γεωμετρικές μεταβολές
 • Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικού για γεωμετρικές μεταβολές βάσει των οδηγιών του Εθνικού Κτηματολογίου

(https://www.ktimatologio.gr/photo/medium/202003/g7n9g1584613417200.pdf)

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές