Αταλάντη, 31 Μαρτίου 2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τον εμπλουτισμό της Τράπεζας Αίματος Αταλάντης θα πραγματοποιηθεί Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, τις ώρες 9:30 έως 12:30 (ώρα προσέλευσης) στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος  Λοκρών στην Αταλάντη.

            Η αναπλήρωση του αποθεματικού είναι σημαντικός παράγοντας για την εξυπηρέτηση κατά το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη.