Αταλάντη, 01.07.2020

 

Ανακοίνωση Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Σε συνέχεια της αναβολής του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού την 1η Ιουλίου 2020 σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/141/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας θα διεξαχθεί την 13η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων θα επαναληφθεί στις 20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης