Αταλάντη 23-6-2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει τη χορήγηση:

  • 50 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε παραγωγούς πωλητές με αντικείμενο πώλησης προϊόντα γης, κτηνοτροφίας & αλιείας.
  • 10 δικαιωμάτων δραστηριοποίησης πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου άλλων Περιφερειών

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 26/06/2023 και ώρα 7:00 π.μ. έως και 25/07/2023 και ώρα 23:59 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο https://openmarket.mindev.gov.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet. Οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας openmarket, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

 

Μπορείτε επίσης να δείτε όλη την προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://openmarket.mindev.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: https://pste.gov.gr.