ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη 10.06.2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η παρούσα ανακοίνωση - ειδοποίηση αφορά μόνο τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ακίνητων με παροχή ύδρευσης στα σημεία της πόλης της Αταλάντης όπου προσφάτως έγινε αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από αμίαντο και μαντέμι.

Ο Δήμος Λοκρών αντικατέστησε 5 χιλιόμετρα του δικτύου ύδρευσης στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αταλάντης εξασφαλίζοντας την καλή ποιότητα του πόσιμου νερού και καλύπτοντας την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης, ώστε να περιοριστούν οι βλάβες λόγω παλαιότητας των δικτύων.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Ύδρευσης του πρώην Δήμου Αταλάντης, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 16/228/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει ως σήμερα, προβλέπεται ότι:  Άρθρο 6: Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία Ύδρευσης νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Συνεπώς καλούνται όλοι οι καταναλωτές, ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ακίνητο με παροχή ύδρευσης στο τμήμα της Αταλάντης όπου έχει γίνει αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης να συνδέσουν τα ακίνητα τους με την αναμονή του νέου αγωγού, με υδραυλικό της επιλογής τους, το αργότερο μέχρι την 20.07.2021.

Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν να συνδέσουν την παροχή με υδραυλικό της επιλογής τους, θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο Δήμο Λοκρών (Τμήμα Ύδρευσης) έως 13.07.2021, προκειμένου ο Δήμος να κάνει τη σύνδεση.

Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη σύνδεσης θα βεβαιωθεί και θα συμπεριληφθεί στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης.

Μετά την 20.07.2021 θα γίνει έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών για όσους καταναλωτές έκαναν οι ίδιοι την σύνδεση για την επιβεβαίωση της καλής εκτέλεσης.

Μετά το πέρας των συνδέσεων το παλαιό δίκτυο θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

 

Δήμος Λοκρών

Υπηρεσία Ύδρευσης