Αταλάντη 30.05.2024

Ανακοίνωση εκταφών στα Δημοτικά Κοιμητήρια

 

Εξαιτίας της έλλειψης επάρκειας χώρου ειδοποιούνται οι οικείοι των θανόντων που έχουν υπερβεί τα επτά (7) χρόνια ταφής, εντός είκοσι (20) ημερών να τακτοποιήσουν το θέμα της ανακομιδής των λειψάνων των προσφιλών τους προσώπων στα Κοιμητήρια του Δήμου Λοκρών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των  Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών).

Σε περίπτωση που οικείοι των θανόντων δεν προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων των προσφιλών τους προσώπων που έχουν υπερβεί τα επτά (7) χρόνια ταφής ή δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους που προκύπτουν από την παράταση του χρόνου ταφής (50 €/ έτος) ο Δήμος Λοκρών θα προβεί στην ανακομιδή των λειψάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των  Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών), ώστε να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες ταφής.