ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


Αταλάντη , 26 Απριλίου 2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ


Το ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 01 Μαΐου 2023 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή & επανεγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς & διαδικτυακά στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις :

Παιδικός Σταθμός Αταλάντης

Τηλ.: 22330-22490
Email: paidikosatal2@gmail.com

 

Παιδικός Σταθμός Μαλεσίνας

Τηλ: 22330-52100
Email: paidikos.malesinas@gmail.com

 

Παιδικός Σταθμός Λιβανατών

Τηλ: 22330-31680
Email: paidikos.liv1@gmail.com

 

Παιδικός Σταθμός Μαρτίνου

Τηλ: 22330-89822
Email: martinoypaidikos@gmail.com 

 

Παιδικός Σταθμός Λάρυμνας

Τηλ: 22330-41000
Email: pslarimnas@gmail.com

 

Καθημερινά 08.00πμ- 14.00μμ

Τα μηνιαία τροφεία καθαρίζονται από την υπ’ αριθμ. 4/13/2020 (ΑΔΑ:96ΘΩΟΚΗΞ-Χ2Π) απόφασή του Δ.Σ. του «Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών» και καταβάλλονται κάθε μήνα.

 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ : «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας , εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης  της περιόδου 2023-2024»

Σας ενημερώνουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Για Την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: “ Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας , εφήβων και ατόμων με αναπηρία , σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»  για το έτος 2023-2024, με σκοπό να εντάξει σ’ αυτό τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση.

Θα υπάρξει σχετική νεότερη ανακοίνωση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται από την πρόσκληση. Η πρώτη ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες είναι ότι φέτος η διαδικασία υλοποίησης θα αρχίσει άμεσα και απαιτείται να έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση έτους 2023, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022 (από 1/1/2022 έως 31/12/2022) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού φόρου. Επίσης όσες μητέρες δηλώνουν άνεργες να έχουν εκδώσει κάρτα ανεργίας πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαλλάσσει τις ωφελούμενες μητέρες από την καταβολή των τροφείων.

 

Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις Εγγραφών & Επανεγγραφών, θα είναι:

Για την εγγραφή και την επανεγγραφή τους, στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Εγγραφής με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου. Έντυπα νέας εγγραφής (Έντυπο 1) ή Αίτηση Επανεγγραφής (Έντυπο 2) με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού, θα μπορούν οι γονείς να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών και από τους αντίστοιχους Σταθμούς του Δήμου Λοκρών κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
 2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Μητέρας ή πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
 3. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού από παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται μαζί με την αίτηση) και φωτοτυπία από το «Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού» με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

Για τους δημότες του Δήμου Λοκρών, υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία.

 1. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2022 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 έως 31/12/2022). Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2022 και των δύο γονέων, εάν κάνουν ξεχωριστή δήλωση.
 2. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία των γονέων

Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:

α) Δημόσιοι Υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας

β) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι:

 1. βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη), με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης αιτήσεων και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση (έως την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και
 2. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή).

γ) Απασχολούμενοι με εργόσημο:

 1. βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης
 2. Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μήνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δυο (2) μηνών) ή
 3. Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

δ) Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και
 2. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

ε) Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:

 1. Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του
 2. Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησής του επιτηδεύματος
 4. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

στ) Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα:

Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

 1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανεργία των γονέων

              Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του  προσωπικού κλειδάριθμου

 1. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.
 2. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.
 3. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
 • η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 • Φωτοτυπία διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μεταφρασμένο).
 1. Σε περίπτωση επανεγγραφής: Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής στοιχείων εγγραφής

Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις, κατά περίπτωση, απαιτείται:

 1. Μονογονεϊκή Οικογένεια: έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα.
 2. Διαζευγμένοι γονείς: διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού.
 3. Γονείς σε διάσταση: ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την άσκηση επιμέλειας.
 4. Φοιτητές – Μαθητές:
 • Για την φοίτηση του γονέα στην Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσιο ΙΕΚ), βεβαίωση από την Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 • Για την φοίτηση του γονέα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο), βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 1. Για τους γονείς ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.
 2. Για την περίπτωση που ο πατέρας είναι στρατεύσιμος ή οι γονείς φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..