Αταλάντη  04-09-2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 Ενημερώνουμε τους μόνιμους κατοίκους των Κοινοτήτων του Δήμου Λοκρών ότι  σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 460316/01-09-2023  έγγραφο του Δασαρχείου Αταλάντης, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση   για την έγκριση υλοτομίας καυσόξυλων για τις ατομικές τους ανάγκες. Για την εξέταση του αιτήματος είναι απαραίτητο να υποβληθεί και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του αιτούντους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Δασαρχείο Αταλάντης: Κα Κρόμπα Ευαγγελία , τηλ. : 22330 22268- 22171.

 

Επισυνάπτεται η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση