Αταλάντη 19-04-2022

Ανακοίνωση για αναγκαστική εκταφή

Ειδοποιούνται οι οικείοι των θανόντων πού έχουν υπερβεί τα επτά (7) χρόνια ταφής, εντός δέκα  (10) ημερών να τακτοποιήσουν το θέμα της ανακομιδής των λειψάνων των προσφιλών τους προσώπων στα Κοιμητήρια του Δ. Λοκρών  σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των  Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών). 

 

Σε περίπτωση  που οικείοι των θανόντων  δεν προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων των προσφιλών τους προσώπων πού έχουν υπερβεί τα επτά (7) χρόνια ταφής   ή δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους που προκύπτουν από την παράταση του χρόνου ταφής ( 50 €/ έτος) ο Δήμος θα προβεί στην ανακομιδή των λειψάνων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των  Κοιμητηρίων του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών).  

 

Εξαιρούνται τα Κοιμητήρια της Αρκίτσας και της Μαλεσίνας στα οποία δεν χορηγείται παράταση ταφής λόγω έλλειψης χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηριών του Δήμου Λοκρών (12/133/2016 απόφαση Δ.Σ. Λοκρών)