Αταλάντη, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για διακοπή υδροδότησης στη Σκάλα λόγω βλάβης του αντλιοστασίου

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Σκάλας Αταλάντης πως η διακοπή υδροδότησης οφείλεται σε βλάβη στο αντλιοστάσιο του Δήμου από το οποίο υδρεύεται η Σκάλα Αταλάντης. Μέχρι την επισκευή της βλάβης θα γίνει υδροδότηση από εναλλακτικό αντλιοστάσιο.