Αταλάντη, 7 Αυγούστου 2023

Ανακοίνωση για διακοπή υδροδότησης στην Αταλάντη

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει διακοπή υδροδότησης, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό, σε περιοχή που υδρεύεται από τη δεξαμενή της Υψηλής Ζώνης στην Αταλάντη.

Αναμένεται αποκατάσταση του προβλήματος κατ' εκτίμηση εντός 2-3 ωρών.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.