Αταλάντη,  24 Ιουλίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                    Τους κατοίκους της Κοινότητας Τραγάνας       

 

Α   Ν   Α    Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η

 

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Κοινότητας Τραγάνας ότι,  στους λογαριασμούς ύδρευσης του Α΄ τετραμήνου 2023, λόγω τεχνικού σφάλματος του προγράμματος έκδοσης λογαριασμών, υπολογίσθηκαν μόνο τα πάγια τέλη ύδρευσης, χωρίς να υπολογισθούν οι χρεώσεις για την επιπλέον κατανάλωση νερού.

Αυτό βεβαίως επηρεάζει μόνο τις παροχές των οποίων η κατανάλωση είναι πάνω από 15 κυβικά.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σφάλματος σας ενημερώνουμε ότι η κατανάλωση του  Α΄ τετραμήνου 2023, θα σας σταλεί σε ξεχωριστό λογαριασμό, με τους λογαριασμούς για το Β΄ τετράμηνο 2023, χωρίς να επηρεαστούν οι κλίμακες χρεώσεων και βεβαίως χωρίς καμία προσαύξηση.

Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση από τους κατοίκους της Κοινότητας Τραγάνας και ζητούμε την κατανόησή σας.

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λοκρών

Τμήμα Εσόδων