ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Αταλάντη, 10-03-2022

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ:5278

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:  Δημητρίου Κωνσταντίνος

                                 Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  222 /2022  

Ο Δήμαρχος Λοκρών

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες απόρροια της κακοκαιρίας «Φίλιππος».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι σχολικές μονάδες  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί, το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Λοκρών, δε θα λειτουργήσουν  την  Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών  που προβλέπεται πως θα επικρατήσουν στην περιοχή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ