ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αταλάντη, 10-03-2022

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ:5296

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:  Δημητρίου Κωνσταντίνος

                                 Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  228 /2022  

Ο Δήμαρχος Λοκρών

 

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση, χιονόστρωση και παγετός) απόρροια της κακοκαιρίας «Φίλιππος».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Το ΚΔΑΠ της Κοινότητας Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών δε θα λειτουργήσει  την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 λόγω των δυσμενών καιρικών που επικρατούν και  καθιστούν μη ασφαλή τη λειτουργία του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ