Αταλάντη, 17 Ιανουαρίου 2024

Ανακοίνωση για βλάβη και διακοπή ύδρευσης στο δίκτυο της Αταλάντης (περιοχή Αγ. Ιωάννη)

Λόγω βλάβης σε αγωγό του δικτύου ύδρευσης της Αταλάντης, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη (γραμμή από δεξαμενή Γιαλαλόπετρα) σήμερα Τετάρτη 17.01.2024 από τις 9 π.μ. και για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2-3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.
 
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας