Αταλάντη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στο Μαρτίνο, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στο άνω χωριό σήμερα Πέμπτη 22/2/2024 από τις 9.30 π.μ. και για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.