Αταλάντη, 25 Ιανουαρίου 2024

 

Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στο Μαρτίνο, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στο άνω χωριό σήμερα Πέμπτη 25/1/2024 από τις 10.30 π.μ. και για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2-3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.