Αταλάντη, 22 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση για βλάβη και διακοπή υδροδότησης στο Μαρτίνο

Λόγω βλάβης σε αγωγό του δικτύου ύδρευσης στο Μαρτίνο, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στο Κάτω Χωριό Μαρτίνου σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 από τις 09.30 π.μ. έως και τις 12:30 μ.μ..

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.