Αταλάντη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση για βλάβη και διακοπή υδροδότησης στο Θεολόγο

 
Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στον Θεολόγο και συγκεκριμένα από ταβέρνα ''Μπάλος'' έως ταβέρνα ''Αστερίας'', θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σήμερα Τετάρτη 06.12.2023 μέχρις ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εκτιμώμενη ώρα αποκατάστασης περίπου 2 ώρες.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.