Αταλάντη, 29 Αυγούστου 2023       

Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης κοντά στη γεώτρηση Κουμαστίλια, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα υδροδότησης σε τμήμα της περιοχής του Μαρτίνου.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.