Αταλάντη, 31 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση για βλάβη ύδρευσης στην Αταλάντη

Λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο του Μνημείου στην Αταλάντη υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης στα υψηλά σημεία της δυτικής πλευράς της Αταλάντης. Παρακαλούμε τους κατοίκους για περιορισμό της κατανάλωσης. Η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρωθεί αύριο.