Αταλάντη  27-07-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η        

 Ενημερώνουμε τους παραγωγούς  του Δήμου Λοκρών ότι ο  ΕΛΓΑ με ανακοίνωσή του καλεί τους ενδιαφερόμενους που δεν υπέβαλλαν αρχική αίτηση  για ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες ροδιάς από τον ΠΑΓΕΤΟ στις 14-17 Φεβρουαρίου 2021, να υποβάλλουν από την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 ως και την  Τρίτη 17 Αυγούστου 2021. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η αίτηση υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλλε την Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής για το έτος ζημιάς.