Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν δημοσίευσης της αρ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221//12-08-2020 (ΦΕΚ 3462/Β΄) Απόφασης Υφυπουργού Π.ΕΝ που τροποποίησε την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β' 2773), σας κάνουμε γνωστό ότι παρατείνεται  κατά 25 ημέρες, δηλαδή από τις 19 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα, η προθεσμία προσκόμισης διοικητικών πράξεων από τους πολίτες που περιλαμβάνονται στην από 20-07-2020 Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, (αρ.πρωτ.110733/20-07-2020)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Φθιώτιδας (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων), 1ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, Λαμία,Τ.Κ. 35100-Τηλέφωνο: 2231053021, Τηλεμοιοτυπία (fax): 2231022410, Δ/νση ηλ. Ταχυδρομείου (email): ddasonfthiot@apdthest.gov.gr

Ο Διευθυντής Δασών Ν. Φθιώτιδας

Παπανδρέου Ανδρέας

Δασολόγος

 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση