Αταλάντη, 31 Αυγούστου 2021

 

Επισυνάπτονται Αναμορφωμένοι Πίνακες Επιτυχόντων - Προσληπτέων για την πλήρωση 11 θέσεων Πλήρους και 12 Θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Λοκρών