ΘΕΜΑ: Ανανέωση μετάδοσης 7 μηνυμάτων για τις δασικές πυρκαγιές από τις Περιφέρειες


Διαβίβαση 7 (4 τηλεοπτικών & 3 ραδιοφωνικών) μηνυμάτων, σε μορφή αρχείων .mp4 & .mp3, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο της ανανέωσης μετάδοσή τους έως 31/08/2023.

 

Τα 4 τηλεοπτικά μηνύματα είναι τα εξής:

- Η φωτιά έχει δύναμη – Μην την υποτιμάς

- Δεν ανάβουμε φωτιά - Barbeque

- Δεν ανάβουμε φωτιά - Αγροτικές εργασίες

- Δεν ανάβουμε φωτιά - Θερμές εργασίες

 

Τα 3 ραδιοφωνικά μηνύματα είναι τα εξής:

- Η φωτιά έχει δύναμη – Θωρακίζουμε το σπίτι μας

- Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις – Βarbeque

- Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις – Αγροτικές Εργασίες