ellhnikh-dhmokratia

ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑταλάντη, 16/9/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠ: 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΔΑ: ΨΔΣ2ΩΛΤ-85Π ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μεγαπλατάνου Τ.Κ.35200 Τηλ: 2233-22374 Fax: 22330-22606 Email: dimatal1@yahoo.gr, basliartis@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1/2019

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου»

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Μεγαπλατάνου

Αφού έλαβε υπόψη

• Τα άρθρα 81 και 82,83 & 84 του Ν.3852/10,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

• Τις υπ ́αριθ.31/2019 και 39/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας,

• Την υπ ́αριθ.88/59846/21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει ως αναπληρωτή του για την άσκηση των καθηκόντων του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον κ. Αθανάσιο Γλουστιάνο του Γεωργίου, μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγαπλατάνου

Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω Σύμβουλο, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ